Velkommen til disc golf banen i Valbyparken

Disc Golf

Disc golf er golf med en disc (frisbee). Det er gratis at spille i Valbyparken og alle kan være med uanset alder eller køn. Banen i Valbyparken har 18 huller og bruges hvert år til både mindre turneringer og også en af de største turneringer i Europa, Copenhagen Open.

Begivenheder på banen i 2024

PLADS TIL ALLE I VALBYPARKEN

adfærd på disc golf-banen

  • Kast ALDRIG når der er mennesker, dyr eller i biler i syne. Husk at discs kan flyve langt, og skævt.
    Bed eventuelt, venligt, om lov til at kaste og forklar formålet.
  • Respektér hinanden og vis hensyn. Valbyparken er meget besøgt, og alle har lige ret til at færdes her.
  • Brug skraldespandene. Undlad at efterlade skrald, dåser og madrester på jorden eller på/ved kurvene

Kortet over banen finder du her. Som markeret på kortet er der 3 tee steder på hvert hul; Hvid, gul og rød. Hvid tee er for de gode spillere, gul til de øvede og rød tee anbefales til begyndere.

Denne video viser i store træk hvad spillet går ud på:

VIGTIGT:
Brugere af disc golf-banen skal vige for, og tage hensyn til, andre besøgende i parken, da en golf disc kan forvolde alvorlige skader. Kast derfor ALDRIG når der er mennesker og dyr inden for synsvidde! Hvis det er muligt, bed da venligt om plads til at kaste og forklar de andre besøgende om hensigten med spillet og hvor I vil kaste hen.

Husk at disc golf banen er et offentligt friareal til glæde og brug for alle besøgende.

Comments are closed.